Muzikinis archyvas

atgal

2015 m. renginiai :

„STYGA – miuziklas apie mūsų gyvenimą“

2014 m. renginiai :

„Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos 25 metų atšventinimo sukaktis"

2013 m. renginiai :

"Tikėjimo metų" iškilmės: Vidmanto Bartulio "Mišios" ir "Credo", skirtas Tikėjimo metų iškilmei; 2013 rugsėjo 8, sekmadienis, 12 val., Šiluvos bažnyčios šventorius. plačiau

Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus šventė: Algirdo Martinaičio „Gailestingumo altorius“ ir „Obalsis šventai žemaičių žemei“; 2013 spalio 6, sekmadienis, Telšių katedra. plačiau

Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejaus iškilmės: Gintaro Samsono Jubiliejinės mišios; 2013 lapkričio 24, sekmadienis, Kauno arkikatedra bazilika. plačiau

2012 m. renginiai :

Buvo pradėti vykdyti Sakraliajai muzikai skirti projektai. 2012-aisias pristatatyta šiuolaikinių lietuvių ir prancūzų kompozitorių Advento laikotapio muziką...
„Advento puslapiai“ - XX ir XXI a. kompozitorių sakralinė muzika

2011 m. renginiai :
„Gedulo ir vilties dienos minėjimo koncertas“ - 2011 m. birželio 14 d., šv.Kotrynos bažnyčia plačiau

2010 m. renginiai :

„Lietaus Reminiscencijos/Išplautas dangus“ - Gintaro Samsono ir Birutės Letukaitės koliažas orkestrui, garso takeliui ir šokėjams

„retroSPEKCIJA“ - kompozitoriaus Gintaro Samsono jubiliejinis koncertas plačiau