Šiuolaikinės sakralios muzikos ciklai

atgal

Gedmintė Samsonaitė

ŠIUOLAIKINĖS SAKRALIOS MUZIKOS CIKLAI

Lietuva, kaip ir dauguma senųjų Europos valstybių, savo kultūrinį, socialinį bei politinį gyvenimą statė ant gilių krikščioniškųjų tradicijų pagrindo, kuris dėl istorinių aplinkybių ilgą laiką buvo apleistas. Dėl to kilo siekis atgaivinti, tobulinti ir skleisti sakraliąją meno pusę, parodant ją įvairiais, kartais dar nematytais rakursais. Būtent lietuviškos sakraliosios muzikos sklaida ir tapo vienu iš nuolatinių VšĮ „Ars&Sonoris“ ir VšĮ „Kompozitorių sąjungos fondas“ projektų.

Sakraliajai muzikai skirti projektai buvo pradėti vykdyti 2012-aisias pristatant šiuolaikinių lietuvių ir prancūzų kompozitorių Advento laikotapio muziką. Projekto ADVENTO PUSLAPIAI: XX-XXI A. SAKRALINĖ MUZIKA tikslas buvo pažymėti vieną svarbiųjų krikščioniškųjų metų laikotarpį bei atskleisti jo ypatumus šiam laikotarpiui skirtoje sakralinėje muzikoje. Šiais metais panašaus pobūdžio projektai yra tęsiami, tačiau, pasitarus su Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovais, susitelkiama ties svarbiomis šių metų Bažnytinėmis datomis: Kauno arkikatedros bazilikos bei Žematijos krikšto 600 metų jubiliejų sukaktimis bei globalesne proga – popiežiaus Benedikto XVI 2013-ųjų paskelbimo Tikėjimo metais.
Bažnyčiai bei krikščioniškajam pasauliui svarbių progų paminėjimo muzika tradicijos turi itin gilias šaknis – kompozitoriai kurdavo proginę sakralinę muziką nuo Viduramžių laikų. Pratęsiant šią tradiciją, trys lietuvių kompozitoriai ėmėsi kurti muziką visoms trims minėtosioms progoms. Dalis šios muzikos yra skiriama ir skambės Šventų Mišių metu, o dalis – specialių proginių renginių metu.
Kompozitoriaus Vidmanto Bartulio Mišios – vienas pirmųjų sakralinių kūrinių, sukurtų po nepriklausomybės atkūrimo - skambės su nauja progine Credo dalimi, kuri sukurta Tikėjimo metų pamininėjimui, kompozitoriaus Gintaro Samsono Jubiliejinės mišios bus atliekamos siekiant pagerbti Kauno arkikatedros bazilikos sukaktį, o kompozitoriaus Algirdo Martinaičio sakralinė muzika minės Žemaitijos krikšto jubiliejų.

2015 m. renginiai :

VĖLINIŲ OKTAVOS MUZIKA

VĖLINIŲ OKTAVOS MUZIKA
Iš koncertų serijos "Šiuolaikinės Sakralinės muzikos ciklai"
Lapkričio 8d., 13:00 val.
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra

Siekiant profesionaliosios sakralinės muzikos sklaidos, repertuaro praturtinimo, jau kelerius metus vykdomas projektas „Šiuolaikinės sakralinės muzikos ciklai“, kuriame bendradarbiauja profesionalūs kompozitoriai, atlikėjai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovai, vis aktyviau jungiasi įvairių regionų bendruomenės.
Lapkričio 8d., 13 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje bus pristatytos penkios lietuvių kompozitorių Ričardo Kabelio, Raimundo Martinkėno, Arūno Navako, Gintaro Samsono, Monikos Sokaitės sakralinių kūrinių premjeros. Atlieka kamerinis choras "Aidija" (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis).
Plačiau

Skaityti Rasos Murauskaitės straipsnį

2014 m. renginiai :

„Šiuolaikinės Advento muzikos interpretacijos“

„Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos 25 metų atšventinimo sukaktis"

2013 m. renginiai :

"Tikėjimo metų" iškilmės: Vidmanto Bartulio "Mišios" ir "Credo", skirtas Tikėjimo metų iškilmei; 2013 rugsėjo 8, sekmadienis, 12 val., Šiluvos bažnyčios šventorius. plačiau

Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus šventė: Algirdo Martinaičio „Gailestingumo altorius“ ir „Obalsis šventai žemaičių žemei“; 2013 spalio 6, sekmadienis, Telšių katedra. plačiau

Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejaus iškilmės: Gintaro Samsono Jubiliejinės Mišios; 2013 lapkričio 24, sekmadienis, Kauno arkikatedra bazilika. plačiau

atgal